Nu hanterar vi AX domäner via egna namnservrar alt. riktat till oss vi registrerar givetvis AX domäner också via vår registrar vi använder

Mvh

Peter Williams