Prislista fr.o.m. 1.2.2016 på färdiga produkter & tjänster hittar ni nedan övrigt görs enligt överenskommelse

 Årskostnad egen hemsida * 150,- € 
 Skräddarsydd template för hemsida (engångskostnad) ** 150,- € 
 Timdebitering 35,- € 
 Timdebitering Musikinspelning enligt överenskommelse pris från 35,- € 

 

*  Inkluderar serverutrymme, uppstart av std Joomla sida och epostadress till egen domän (domänkostnad tillkommer enligt separat överenskommelse)

** Inkluderar max 3 tim arbete och installation på server extra tid debiteras enligt timdebiteringstaxan

Alla ovanstående priser är utan moms

Övrigt offereras enligt specifikation